IBAN – jest to inaczej międzynarodowy numer rachunku bankowego. Składa się z 28 znaków, czyli identyfikatora danego kraju (w przypadku Polski PL) oraz pełnego rachunku bankowego, tego samego, który się podaje przy przelewach krajowych.

SWIFT lub BIC –  Składający się z ośmiu lub jedenastu znaków ciąg, który służy do identyfikacji banków przy przelewach międzynarodowych. W Polsce używa się określenia SWIFT, a w pozostałych krajach BIC, czyli Bank Identifier Code.

Kod SWIFT/BIC Santander bank: WBKPPLPP
IBAN Santander Bank: PL numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.
Przykład: jeśli chcesz wysłać przelew na rachunek “00 0000 0000 0000 0000 0000 0000” IBAN będzie wyglądać następująco: PL 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Przelewasz pieniądze z zagranicy? Sprawdź, ile zaoszczędzisz:

Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK) – trzeci pod względem aktywów i liczby placówek bank w Polsce. Powstał w 2001 roku w wyniku fuzji Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. W 2022 roku 70% udziałów w BZWBK kupiła grupa Santander za kwotę 3,1 mld euro. W bieżącym roku bank ma zaplanowane przejęcie od Deutsche banku m.in. sektora klientów indywidualnych. Grupa prowadzi również działalności charytatywną pod fundacją „Pomoc Ludziom” która skupia się na wspieraniu i rozwijaniu uzdolnionych dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W 2022 roku bank przekazał na cele społeczne i charytatywne prawie 2,5 mln złotych.